ﺳﻪشنبه، 29 مرداد 1398
  English | فارسي  
1 متقاضی و ضامن می‌بایست از توانایی مالی مناسب جهت پرداخت به موقع اقساط برخوردار باشند.
   
2 متقاضی و ضامن می‌بایست شرایط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیك را پس از تصویب تسهیلات درخواستی بپذیرند و به اجرای آن متعهد شوند.
   
3 متقاضی پس از اطلاع از شرایط اعطای تسهیلات كه در واحد پذیرش شركت لیزینگ پارسیان یا در واحد پذیرش عاملیت‌های مجاز این شركت، نصب گردیده و در اختیار او قرار می‌گیرد در صورت واجد‌ شرایط بودن و تمایل، "فرم پرسشنامه درخواست اجاره خودرو سواری" و "فرم شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات لیزینگ خودروسواری" را اخذ و نسبت به مطالعه، تكمیل و امضاء آنها اقدام می‌كند.
   
4 متقاضی مدارك درخواست شده مندرج در فرم پرسشنامه را همراه با فرمهای امضاء شده پس از حصول اطمینان از كامل بودن آنها به واحد پذیرش (در محلی كه پرسشنامه اخذ شده است) تحویل می‌دهد.
   
5 درج اطلاعات و ارائه مدارك مربوط به میزان درآمدها و دارائیها و بدهیهای متقاضی، صرفاً جهت بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و ارزیابی توانائی وی در بازپرداخت اقساط اجاره می‌باشد. در صورت درج اطلاعات خلاف واقع، لیزینگ مجاز خواهد بود در هر مرحله نسبت به توقف ارائه خدمات به متقاضی و فسخ قرارداد منعقده با او اقدام نماید.
   
6 متقاضی می‌باید فرد واجد شرایطی را كه از حسن شهرت و اعتبار برخوردار باشد به عنوان ضامن به شركت لیزینگ معرفی نماید و همزمان با امضاء قرارداد، اسناد مالی مورد نیاز اعم از چك و سفته را نیز طبق ضوابط شركت لیزینگ امضاء و تحویل دهد. تشخیص اعتبار ضامن با لیزینگ بوده و چنانچه ضامن مورد تائید شركت قرار نگیرد و یا ضامن اول كفایت موضوع نكند لازم است متقاضی فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان ضامن و یا ضامن دوم معرفی كند.
   
7 در صورت تصویب كل یا بخشی از مبلغ تسهیلات درخواست شده و تخصیص خودرو، قرارداد اجاره به شرط تملیك بین متقاضی و شركت لیزینگ منعقد خواهد شد. در زمان انعقاد قرارداد، متقاضی و ضامن مكلفند نسبت به ارائه تضامین و وثائق مورد نیاز براساس ضوابط و مقررات شركت كه در واحد پذیرش طبق اطلاعیه‌ای نصب گردیده اقدام نمایند. 
   
8 كلیه صفحات قرارداد اجاره به شرط تملیك می‌بایست توسط متقاضی و ضامن امضاء گردد. لذا حضور ضامن یا ضامنین نیز در زمان انعقاد قرارداد ضروری است. 
   
9 در رابطه با بازپرداخت اقساط، توسط لیزینگ دفترچه اقساط صادر می‌شود در صورتی كه به هر دلیلی امكان صدور دفترچه اقساط وجود نداشته باشد متقاضی می‌بایست به تعداد و مبلغ اقساط ماهانه چك یا سفته ارائه كند.
   
10 خودرو مورد واگذاری می‌بایست با مسئولیت و به هزینه متقاضی نزد شركت بیمه مورد نظر لیزینگ از پوشش بیمه‌ای كامل و پوشش اعتباری برای كل دوره اجاره برخوردار باشد. لیزینگ می‌تواند در صورت امكان همكاریهای لازم را با متقاضی جهت انجام امور بیمه‌ای مذكور و استفاده از تخفیفات و تقسیط حق بیمه به عمل آورد، لكن به هر حال مسئولیت این امور با متقاضی می‌باشد.
   
11 اسناد مالكیت خودرو مورد اجاره تا تسویه كامل قرارداد و پرداخت آخرین قسط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد اجاره به نام شركت لیزینگ باقی خواهد ماند و پس از آن به نام متقاضی، انتقال می‌یابد.
   
12 حداكثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت، دوره اجاره، نرخ تسهیلات و كارمزد به شرح موارد مندرج در اطلاعیه‌های شركت لیزینگ می‌باشد. 
   
13 زمان تحویل خودرو براساس امكانات شركت سازنده تعیین می‌شود و مسئولیت این موضوع به عهده شركت مذكور است و لیزینگ در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
   
14 دریافت پرسشنامه و فرم شرایط استفاده از تسهیلات و سایر اوراق و امضاء آن توسط متقاضی و همچنین تشكیل پرونده، واجد هیچگونه حقی برای متقاضی و یا تعهدی برای شركت لیزینگ پارسیان نمی‌باشد.
   

شركت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) در رد یا قبول تقاضای مشتریان جهت استفاده از تسهیلات اعتباری اجاره به شرط تملیك مختار بوده و امیدوار است با فراهم ساختن تسهیلات مذكور و ارائه خدمات مناسب رضایت مشتریان محترم را جلب نماید.

 

تذكر : كلیه مدارك دریافتی از متقاضی و ضامن به هیچوجه قابل استرداد نمی‌باشد.

 

 <<ويژه اشخاص حقيقي >> 
 
 
 الف: مستندات شناسائي متقاضي  الف : مستندات شناسايي ضامن ( ضامنين )
   
 ۱  كپي تمام صفحات شناسنامه (2 سري) ۱  كپي تمام صفحات شناسنامه (1 سري)
 ۲  كپي كارت ملي ( برگه موقت ملي) ۲  كپي كارت ملي ( شماره ملي)
 ۳  كپي گواهينامه رانندگي معتبر     
 ۴  كپي كارت پايان خدمت يا معافيت ( براي ذكور)    

 

 

 ب: مستندات سكونتي متقاضي  ب: مستندات سكونتي ضامن ( ضامنين )
   
 1  كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت و يا تأييديه سازمان مربوطه براي خانه هاي سازماني  1  كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت و يا تأييديه سازمان مربوطه براي خانه هاي سازماني
 2  كپي قبوض تلفن و برق محل سكونت  ۲  كپي قبوض تلفن و برق محل سكونت

 

 

 

رديف  نوع شغل  مدارك مورد نياز شغلي 
     
 1  كارمند دولت گواهي اشتغال به كار از سازمان ذيربط - كپي آخرين حكم كارگزيني - تصوير فيش حقوقي ماه آخر
     
 2  كارمند بخش خصوصي گواهي اشتغال به كار از سازمان ذيربط - تصوير فيش حقوقي ماه آخر- كپي ليست دو ماهه آخر بيمه ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعي (يا ساير سازمانهاي بيمه گر) - كپي صفحه اول دفترچه بيمه معتبر
     
 كاسب  تصوير جواز كسب معتبر - تصوير اجاره نامه محضري يا سند مالكيت محل كسب-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 4  پزشك  تصوير پروانه مطب - تصوير كارت نظام پزشكي - گواهي اشتغال به كار يا تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت محل مطب-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي -درصورتيكه پزشك در بخش خصوصي يا سازمانهاي دولتي شاغل باشد مطابق رديف 1 و 2 مدارك مورد نياز ميباشد
     
 5  كارشناس داد گستري  تصوير پروانه رسمي دادگستري - تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت دفتر در صورت موجود بودن-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 6  وكيل داد گستري  تصوير پروانه وكالت - تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت دفتر وكالت-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 7  رانندگان (ماشينهاي سنگين و تاكسي) تصوير كارنامه يا دفترچه كار تاكسيراني - ارائه گواهي اشتغال به كار از اتحاديه تاكسيراني يا اتحاديه مربوط - كپي سند مالكيت خودرو ( در صورتي كه راننده مالك خودرو باشد) -پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 8  سردفتر اسناد رسمي تصوير پروانه اسناد رسمي - تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت دفتر-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 9  كشاورز پروانه چاه يا دفترچه كشاورزي و تأييديه شوراي روستا-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي -مدارك زمين كشاورزي
     
 10  بازنشسته  تصوير حكم بازنشستگي - گواهي از كانون بازنشستگان - تصوير فيش حقوقي ماه آخر
     
 11  مستمري بگيران  فيش حقوقي ماه آخر - گواهي از سازمان پرداخت كننده مستمري
     
 12  خانم هاي خانه دار معرفي دو ضامن حائز شرايط و شاغل كه يكي از آنها الزاماً همسر وي باشدو ارائه مدارك توسط ضامنين طبق مشاغل اعلام شده ميباشد.
     
 13  اعضاء هيئت مديره و سهامدارن شركتها  اساسنامه شركت - معرفي نامه از شركت-روزنامه رسمي تاسيس و تغييرات شركت-آخرين اظهارنامه مالياتي شركت -ليست بيمه پرسنلي شركت-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي

 

 

 

مدارك مورد نیاز و نحوه استفاده از تسهیلات تجهیزات پزشكی


« ویژه اشخاص حقیقی»


الف) شرایط متقاضی و مدارك مورد نیاز

1ـ برخورداری از توانایی مالی جهت پرداخت به موقع اقساط


2ـ تكمیل و امضاء پرسشنامه درخواست تسهیلات توسط متقاضی


3ـ تائید و امضاء فرم شرایط استفاده از تسهیلات توسط متقاضی


4ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی


5ـ ارائه كپی كارت ملی (شماره یا كد ملی متقاضی)


6ـ تصویر آخرین مدرك تحصیلی متقاضی


7ـ تصویر كارت نظام پزشكی متقاضی


8ـ تصویر سند مالكیت یا اجاره نامه مط